Her kan du booke Klokkarlåven på Hommersåk.
Vi tar forbehold om at lokalene allerede kan være utleid på det ønskede tidspunkt. I så fall kan du oppgi alternative datoer. 
Et hvert leieforhold skal ha oppgitt ansvarlig navngitt person (mininium alder 25 år). Denne personen skal signere både leieavtale, stå ansvarlig for utlevert og returnert nøkkel samt fremstå som ansvarlig person ved tilbakelevering av lokalene i sin helhet. Den ansvarlige må selv være tilstede ved arrangementet, og har ansvar for at det ikke kommer uvedkommende inn i lokalet. Kostnader ved skadeverk og ekstraordinær rydding-rengjøring etter endt leie, belastes leietaker. Vi leier IKKE ut lokalene til ungdomsfester.


For søknad klikk på "Utleieskjema Klokkarlåven" under "Utleie".


Kontakt person vedrørende utleie:
Per Hagen
+47 
482 80 899
hagen.per@lyse.net