Bygdegaver som redder liv

Bygdegaver som redder liv

Publisert av Kjell Olav Skretting den 13.09.22.
Torsdag 29.05.03
Bygdegaver som redder liv

Årets bygdegave fra Riska Lions Club er en hjertestarter og redningsbåre. Viktige gaver som kan redde liv.

- Etter min mening er hjertestarteren og redningsbåren svært viktige i førstehjelpsberedskapen på et sted som Riska, sier produktsjef ved Laerdal Medical, Ole Bredal.
-Hjertestarteren er livsviktig ved hjertestans der tid er en avgjørende faktor. Når nå både brannvesenet og legessenteret på Riska er utstyrt med hjertestartere, er sjansen for å redde liv, større. Med tanke på at sjansen for at liv kan reddes, minsker med 10 prosent for hvert minutt en ambulanse er forsinket, sier det seg selv at en hjertestarter er et livsviktig redskap i den lokale beredskapen.

Ny redningsbåre
Riska fikk sin første hjertestarter som bygdegave for fire år siden, og den har siden den gang vært et viktig verktøy for brannvesenet. I år får brannvesenet en redningsbåre.

- En båre er ikke bare til å bære noen på. Det er viktig at båren også har andre egenskaper. Det er svært viktig å sikre en pasient forsvarlig, spesielt i situasjoner der det er fare for nakke- eller ryggskader. Båren som brannvesenet nå får, har spesielle sikringsmuligheter for den nevnte typen skader. Båren er også laget slik at den kan brukes hvis den forulykkede ligger i vannet, for eksempel etter stupeulykker. Den inneholder heller ingen metallbiter, slik at pasienten kan ligge på båren ved røntgenundersøkelser, forteller Bredal.

Også hjertestarteren har sine tekniske fordeler. Under en redningsoperasjon vil maskinen fortelle hva brukeren skal gjøre underveis. Den måler selv hjerterytme, og de elektriske sjokkene gis ved å trykke på en knapp etter at maskinen har ladet opp til den riktige dose elektrisitet. I tillegg er den liten og lett, og tilnærmet vedlikeholdfri.

Årlige bygdegaver
Bygdegave er noe Riska Lions Club deler ut hvert år i forbindelse med Riskadagene. Hovedtanken bak gaven er at Lions Club ønsker å dekke et behov i lokalsamfunnet i tilfeller der det offentlige ikke strekker til. Tidligere har Lions blant annet finansiert fontene i Stemmen, smijernskjoler på trærne i Vågen og sandvolleyball-bane for ungdommer. Sistnevnte er ennå ikke bygget, men pengene står på konto klar til utbetaling slik at sandvolleyballbanen kommer. Helt sikkert.

 

Produktsjef ved Laerdal Medical, Ole Bredal, demonstrerer bruk av hjertestarteren.


Frank Bertelsen