Aktivitetsprisen deles ut hvert år som en utmerkelse til riskabuer som har gjort en ekstraordinær innsats for bygda overtid.
Det er styret i Lions Club Sandnes/Riska som avgjør hvem som skal få prisen.
Prisen består av en statuett designet av kunstneren Pamela Cranner.