Tor Helge Sørskår style=

Tor Helge Sørskår

President
Sverre Berge style=

Sverre Berge

Visepresident
John Steinar Olsson style=

John Steinar Olsson

Sekretær
Anders-Petter Hjellen style=

Anders-Petter Hjellen

Kasserer
Einar Varaas style=

Einar Varaas

Past president
Richard Skoglund style=

Richard Skoglund

Klubbmester
Kjell Olav Skretting style=

Kjell Olav Skretting

Styremedlem