Ved ønske om standplass under Riskafestivalen.
Bes det tas kontakt med Jon Ola Gisnås.
Telefon: +47 94 97 57 10
Email: jongisnaas@outlook.com