Leo Club er en humanitær service organisasjon som er religiøst og politisk nøytral, åpen for alle uavhengig av etnisitet, bakgrunn eller kjønn. Vi er ungdomsorganisasjonen til Lions. Det finnes 2 typer klubber, Leo Club Alpha som er for dem mellom 12-18år og Leo Club Omega for dem mellom 18-35år. På verdens basis er det ca. 160 000 Leos fordelt på over 7200 klubber i mer enn 150 land. Der vårt felles motto er LEO - Lederskap, Erfaring og Mulighet, på Engelsk Leadership, Experience and Opportunity.

Hvorfor du bør melde deg inn:
- Koster deg ingenting å bli medlem
 
- Mulighet til å reise til utlandet på hjelpearbeid
- Mulighet til å være med å hjelpe dem som trenger det mest 
- Får være med å se effekten av det hjelpearbeidet vi gjør
- Være med på ryddeaksjoner for miljøet
- Være med å prege nærmiljøet ditt ved ulike aktiviteter
- Du får velge selv hva du ønsker å gjøre
- Svært positivt å ha på CV’en

- Svært positivt i forbindelse med jobbsøking
- Mulighet for å få lederutdanning på høyde med BI
- Du får kunnskap innen organisasjonsledelse

- Du får erfarding med komité arbeid

- Du får utvidet ditt sosiale nettverk både lokalt og internasjonalt
- Mulighet til å knytte vennskap på tvers av landegrensene
- Mulighet til å være med på internasjonale Leo og Lions arrangementer

Her er en fin video om Leo, ta gjerne en titt på denne.
Video om Leo Club

Dersom du er interessert i å høre mer eller kunne tenke deg å være med i vår klubb.

Ta kontakt!
Kjell Olav Skretting
Email: kjellolav.skretting@hotmail.com
Telefon: +47 98825140