Lions Club Sandnes/Riska ble stiftet 29. oktober 1984. Klubben har i dag nærmere 30 medlemmer, og har tilhold i den gamle Klokkarlåven like ved Stemmen. Klubbhuset er tilgjengelig for utleie. 

Lions Club er en humanitær service organisasjon som er religiøst og politisk nøytral, åpen for alle uavhengig av etnisitet, bakgrunn eller kjønn. Lions har 5 hovedområder som vi jobber med: diabetes, miljøet, sult, synet og barnekreft. Men selvfølgelig ikke begrenset til de hovedområdene.

EKSEMPLER PÅ NASJONALE OG INTERNASJONALE LIONS-AKTIVITETER:
RØDE FJÆR
1966 Beitostølen Helsesportsenter

1977 Valnesfjord Helsesportsenter
1987 Evenes Blindesenter og Haugland Helsesportsenter
1995 ”Leddgiktaksjon”
1999 ”Livskvalitet i eldre år”
 2004 Montebellosenteret (et nasjonalt kreftforebyggende senter)
2009 Blindesaken
2014 Mitt valg (narkotikaforebyggende arbeid)


LIONS TULIPANAKSJON
Alle innsamlede midler går til forebyggende arbeid mot rusmisbruk.
Idag er undervisningsopplegget "Det er mitt valg" et av de viktigste langsiktige programmene, men lionsklubbene støtter også positive ungdomsaktiviteter i sine nærmiljøer, slik som rusfrie konserter, ungdomsklubber og sportsarrangementer.


LIONS FØRERHUNDSKOLE OG MOBILITYSENTER
Er landets eldste skole for opplæring av førerhunder og er blant verdens mest moderne og funksjonelle førerhundskoler. Skolen leverer hunder til blinde over hele landet og dekker hvert år omlag 1/3 av landets behov for førerhunder.

ØYEHELSEPROSJEKTET ” SIGHT FIRST” I UGANDA. Lions Aid Norway stod i mange år som operatører for prosjektet. Det legges stor vekt på opplæring, motivering og forebygging av øyelidelser. Prosjektet har vært en viktig faktor for å få øyehelse inn i den nasjonal helsetjeneste. I år 2006 ble det foretatt 3191 øyeoperasjoner. 41 906 pasienter har fått behandling på øyeklinikker og mobile klinikker.

EKSEMPLER PÅ LOKALE LIONS-AKTIVITETER:

  Riskadagene – en ”festhelg” for hele familien, som gir lag og foreninger i Riska anledning til å profilere seg.

  Alle skal kunne – støtte til barn og unge i bydelen, utstyrslager på skolene.

  ”Mitt valg” – vi sender lærere til opplæring i undervisningsopplegget ”Det er mitt valg” – et holdningsskapende undervisningsopplegg mot rusmisbruk blant ungdom.

 

  Ungdomsutveksling – klubben har sendt flere ungdommer fra Riska på ungdomsleirer i forskjellige land i Europa.

  Diverse bidrag – Lions Club Sandnes/Riska har i årenes løp bevilget flerfoldige hundre tusen kroner til lokale formål.

  Bygdegave – Lions Club Sandnes/Riska gir hvert år en gave til bygda. Fontenen i Stemmen, hjertestarter til brannvesenet og legekontoret, lekestativ ved Stemmen, boka "Turgleder i Riska" og gapahuk på Ulsneset er eksempler på slike bygdegaver.