Dramatisk på kaien

Dramatisk på kaien

Publisert av Kjell Olav Skretting den 13.09.22.
Lørdag 14.06.03
Dramatisk på kaien

En bil med to personer i har krasjet. Det ser alvorlig ut for begge de involverte. Men frykt ikke. Hjelpen er underveis.

Det hele er bare en øvelse, satt i scene av Norsk Folkehjelp og brannvesenet i Riska. Brannvesenet har tidligere mottatt en hjertestarter i gave fra Riskadagene, og i år får de en spesiell båre som er beregnet på å stabilisere pasienten. Begge deler ble demonstrert under Riskadagene.

For å hindre brann ved bilulykker blir brannvesenets første oppgave å sprøyte skum. Dette hindrer bensin og andre brennbare stoffer i å ta fyr.
Dersom det er personskade på stedet er brannvesenet i Riska opplært til å starte førstehjelp. Under øvelsen hadde en av de forulykkede fått hjertestans. Han ble straks behandlet med munn til munn, brystkompresjoner og defibrilator.

Den andre pasienten hadde fått nakkeskade, og måtte stabiliseres i bilen. Hun kunne ikke tas ut av kjøretøyet før ambulansepersonellet var på plass. Da ambulansen kom ble stabiliseringsbåren tatt i bruk, før pasienten ble lagt på en vanlig båre og fraktet i ambulanse bort fra ulykkesstedet.

Årets bygdegave fra Riska Lions er todelt. Brannvesenet får en stabiliseringsbåre, mens legesenteret blir tildelt en hjertestarter. Gaven har en verdi på omlag 50.000 kroner. Og kan redde liv.

Redningspersonell jobber iherdig for å holde liv i pasienten. Munn til munn, brystkompresjoner og hjertestarter tas i bruk

Førstehjelp er livreddende. Her er pasienten stabilisert, og får oksygen mens ambulansepersonellet vurderer tilstanden.


Tom Gaudland