Skaffer penger til ny bane

Publisert av Kjell Olav Skretting den 13.09.22.
Mandag 10.06.02
Skaffer penger til ny bane

Sandvolleybanen ved Stemmen er flittig brukt. Nå kommer ny bane som skal finansieres med midler fra Riskadagene.
- Vi har sett at det er kø ved den sandvolleybanen som ligger ved Stemmen, derfor trengs en ekstra bane, forteller president Dan Skjørestad i Lions Club Riska/Sandnes.


Hvert år går overskuddet fra Riskadagene til et godt formål, og i år er det altså den mer sportslige verden som får nyte godt av midlene. Det er ikke avklart hvor mye penger det er snakk om, ettersom alle utgifter fra arrangementet ikke har blitt betalt enda. Skjørestad begrunner valget ut fra et preventivt synspunkt.
- Hvis en kan få engasjert folk i forkant, slipper vi å bruke penger på noe som har ødelagt folk, sier han.
Mens Lions Club vil bistå med penger, er det imidlertid parkavdelingen i Sandnes kommune som står ansvarlig for plasseringen av den nye banen.
- Ingenting er bestemt, men det er snakk om et areale nord for misjonshuset og Riskahallen, ved myra der. Det har også vært snakk om at en skaterampe skal bygges der, sier Lions-presidenten.
Parksjef Ingjerd Bratterud i Sandnes kommune opplyser at det ikke er bestemt hvor den nye banen skal legges, men det er skissert to alternativer.
- Noen har foreslått å legge den nye banen ved siden av den eksisterende banen ved Stemmen. Et annet forslag går ut på å la den gå inn i et miljøanlegg vi har planer om å lage ved Riskahallen, sier Bratterud.


Eivind Motland